Mangakes ✩

Heus aquí els meus mangakes preferits:

Akimi Yoshida

Fumiyo Kōno

Hideji Oda

Moto Hagio

Riyoko Ikeda

(Entraran dins la categoria de mangakes preferits aquells que hagin aconseguit que com a mínim dues obres seves em corprenguin. És a dir, el fet que soni una vegada la flauta no converteix a ningú en mangaka preferit, sinó en autor d'un dels meus mangues preferits. Si en l'haver de l'autor hi ha dues obres que m'han agradat molt però la resta són púrria puc escollir també no incloure'l en aquest llistat degut a la mitjana de la seva trajectòria.)